שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية Pycckий English  
חיפוש באתר
 
   
בקשה לבירור גורל דבר דואר הנושא ברקוד (EMS, דואר רשום וחבילות) שנשלח לחו"ל או מחו"ל לארץ

לתשומת לב!  בירור גורל דבר דואר ייערך רק אם הבקשה תוגש תוך חצי שנה אחת ממחרת יום המשלוח, ולגבי דואר בין-לאומי מהיר EMS תוך שלושה חודשים מיום המשלוח.

 • חלק א' - פרטי מגיש הבקשה
  שם פרטי:
  שם משפחה:
  יישוב:
  רחוב:
  מס' בית:
  מיקוד:
  מס' טלפון:
  טלפון נייד:
  פקס:
  דואר אלקטרוני:
  מס' מנוי:
  סיווג פונה:

  סוג דבר הדואר: סיבת הבקשה: מס' פריט:
  (ברקוד מכיל 13 תווים)

 • חלק ב' - פרטי השולח
  כפי שצוין על דבר הדואר
  רשום נא באותיות לטיניות
  שם השולח:
  כתובת:
  שם השולח בעברית:
  שם / שם חברה:
  טלפון:

  חלק ג' - פרטי הנמען
  כפי שצוין על דבר הדואר
  נא למלא באותיות דפוס לטיניות
  שם הנמען:
  כתובת:
  האם המען כפי שנרשם היה מלא ומדוייק?
  אם לא, המלא הוא:
 • חלק ד' - פרטי המשלוח
  דבר הדואר נשלח בתאריך


  אופן המשלוח:
  ברחוב:
  ביישוב:

  דמי הדואר ששולמו / סכום הבולים שהודבקו (בש"ח):
  המשקל הכולל בק"ג:
  סוג האריזה:

  תכולה: תאר במדוייק: שמות ספרים, תרופות וכדומה. ציין במלואם בשפת המקור:
  חוסר או נזק מהתכולה (נא לציין במדוייק מהו החלק החסר / הניזוק)
  ערך דבר הדואר או החלק החסר / הניזוק (בש"ח): (פיצויים ישולמו לפי תקנות הדואר שלהלן:)
  נשלח בשירות מבוטח:
  ערות ופרטים נוספים:

  צרף קבלה סרוקה:
בהתאם לחוק רשות הדואר, ניתן לשלם פיצויים עד לסכום מרבי כפי שנקבע בתקנות, אם יתברר שדבר דואר רשום או חבילה אבדו או ניזוקו בשלמותם או בחלקם ברשות הדואר, כפוף לתנאים כפי שפורסמו במדריך הדואר אשר נמצא ביחידות הדואר ובאתר האינטרנט . אין משלמים פיצויים במקרה של אובדן או נזק לדבר דואר רגיל.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר