שירותי מידע ממאגר רישום המקרקעין במשרד המשפטים
תנאי שימוש
דואר ישראל מספקת שירותי הפצת מידע ממאגר רישום המקרקעין במשרד המשפטים, באמצעות אתר האינטרנט Postil.com באופן מאובטח ועל פי דרישות ופיקוח משרד המשפטים, על סמך היותה זכיין מאושר להפצת המידע. שירותי הפצת מידע אלו כוללים:

1.

אפשרות לצפיה בנסח טאבו באינטרנט והדפסתו ע"י מזמין הנסח במדפסת הביתית ולקבלת הנסח בדואר אלקטרוני.

2.

אפשרות קבלת נסח טאבו מאושר ע"י לשכת המקרקעין באחת משלוש דרכי משלוח המוצעות לבחירת הלקוח: דואר רגיל, דואר רשום ודואר שליחים. המסירה למזמין תעשה על פי הכללים הנהוגים דואר ישראל בהתאם לאופן המשלוח.

המידע שיתקבל ממאגר רישום המקרקעין הוא של משרד המשפטים ודואר ישראל אינה נושאת בכל אחריות למידע.

נכונות הפרטים המופיעים בנסח טאבו נכונים לנקודת הזמן בה הופק הנסח מהמחשב של לשכת המקרקעין.
יתכנו הבדלים בין המידע המופיע בנסח טאבו שהוזמן שנצפה באינטרנט ולפיכך מופק מיידית בעת ביצוע ההזמנה לבין נסח טאבו מאושר ע"י לשכת המקרקעין ואשר אינו ומופק במועד מאוחר יותר בלשכת המקרקעין המתאימה ע"י עובדי לשכת המקרקעין ובאחריותם. תיקונים או שינויים המבוצעים בנסחי טאבו יופיע באינטרנט תוך  4 ימים

לצורך הפקת נסח טאבו על המזמין להצטיד בכל פרטי המידע הנחוצים כמפורט בטופס ההזמנה, במידה והמידע הנדרש אינו מצוי בידי המשתמש לא יוזן, לא תוכל להתבצע הפקת הנסח. טאבו והמשתמש לא יחויב בסכום כלשהו.
אין דואר ישראל אחראית על הזנת נתונים לא מדויקים או שגויים ע"י המשתמש אשר תוביל להפקת נסח טאבו שונה מזה שאליו כביכול התכוון המשתמש.

הלקוח יחויב רק על נסחים אשר נמצאו תקינים ומאושרים לצפיה בנקודת הזמן
שבה גלש באתר.
נסחים שישלחו באמצעות בדואר רגיל אין דואר ישראל אחראית על מסירתם במקרה של אבדן, מומלץ להשתמש בשירות דואר רשום או שליחים בהם קיים פיצוי על אובדן בהתאם לתקנות דואר ישראל.

העמלות ודמי המשלוח במקרה של הזמנת נסח מאושר יגבו תמורת מתן השירות מראש על פי קביעת דואר ישראל, הסכומים יתעדכנו מעת לעת.

המזמין מסכים כי פרטיו ישמרו במאגר המידע של דואר ישראל בבצוע ו/או בכפוף לכל דין.

דואר ישראל תעשה כל מאמץ לספק את ההזמנה במועד, בכפוף להוראות חוק דואר ישראל, דואר ישראל אינה אחראית לכל נזק שיגרם כתוצאה מאיחור בבצוע ו/או במסירת ההזמנה.

תנאים אלה המפורטים לעיל הם חלק בלתי נפרד מההזמנה.

חשוב לדעת!
פלט ממידע רישום המקרקעין שלא הופק בלשכת רישום והסדר, אינו נסח רישום מאושר או העתק רישום, כמשמעותם בחוק המקרקעין, תשכ"ט
- 1969, התקנות והנוהלים שעל - פיו