מחירים
 

גליונות ה"בול שלי":

מס' גליונות מחיר לגליון (בש"ח)
1-2 39 ₪
3-5 37 ₪
6-10 35 ₪
11-50 34 ₪
51-100 32 ₪
101-500 31 ₪
501-1000 29 ₪
* מחיר גיליון הבול שלי ממוסגר עם לוחית – 350 ₪


* בכל גליון 12 בולים
* מחיר של דמי טיפול ומשלוח ₪10.00