שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' השכרת נכסים לציבור הדפס   חזור >>
נושא:

השכרת נכסים לציבור

תאריך הזנה:07/07/2008 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
ללא הגבלת זמן
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
ללא ערבות ₪
תנאים כלליים:
תנאי סף:1. חברת דואר ישראל בע"מ מעוניינת להשכיר את הנכסים הבאים: מס' כתובת שטח במ"ר ברוטו הערות 1. אבא ברדיצ'ב 2 גבעה צרפתית, ירושלים כ-92 לכל מטרה למעט עסק לממכר מזון 2. כורש 12, ירושלים כ-85 למטרת מגורים/משרד 3. סוקולוב 99 פינת קראוזה, חולון כ-18 + גלריה לכל מטרה 4. אבא ברדיצ'ב 12 (שד' העצמאות 67), בת ים כ-80 לכל מטרה 5. התנאים 1 גבעת אולגה, חדרה כ-39 לכל מטרה 6. ההגנה 2 , חיפה כ-71 לכל מטרה 7. שער פלמר, חיפה כ-90 לכל מטרה למעט עסק לממכר מזון 8. חן 9, קרית ביאליק כ-58 לכל מטרה 9. אבות שיכון ג', טבריה כ-40 לכל מטרה /מטרת צדקה 2. המעוניינים לשכור את הנכסים יעבירו הצעה על גבי "טופס להגשת הצעה" לפקס שמספרו 02-6290514. 3. לבירורים, ולתיאום סיור בנכסים ניתן לפנות לגב' אפרת אללי בטלפון 02-6290593. 4. חברת דואר ישראל בע"מ תשלם בגין נכסים אלה דמי תיווך בגובה חודש שכירות. 5. אין בפנייה זו כדי ליצור מחויבות כלפי מי מהמשיבים לה וחברת הדואר תהא רשאית לשקול צעדיה בהתאם לשיקול דעתה המוחלט.
הערות:
איש קשר:אפרת אללי, טל': 02-6290593
ענף:מקרקעין / נדלן; שכירה / השכרה
טפסי המכרז: טופס להגשת הצעה- ללא מכרז.pdf ו  חוזה סטנדרטי.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר