שירותים בינלאומייםשירותים ומוצריםשירותים לעסקים בנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' רשימת ספקי מכ. ביול הדפס   חזור >>
נושא:

רשימת ספקי מכונות ביול

תאריך הזנה:05/07/2007 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
ללא תאריך
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
100 ₪ הוסף לסל
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
תנאים כלליים:
תנאי סף:חברת דואר ישראל בע"מ (להלן "החברה") מעוניינת להקים


רשימת ספקים למכונות ביול דיגיטאליות הנטענות מרחוק (להלן "המכונות")


המיועדות לשימוש לקוחותיה, והמתאימות למפרט אפיון ודרישות (להלן "המפרט"), שאותו ניתן לרכוש בתחום רכש ונכסים, חדר 4308, טלפון 02-6290837/3 תמורת 100₪ שלא יוחזרו.


החברה תעמיד לרשות לקוחותיה, שיהיו מעוניינים לרכוש את המכונות, את רשימת הספקים שניתן לרכוש מהם מכונות העומדות בדרישות המפרט, ולקבל מהם שירותי תמיכה ותחזוקה שוטפת וכן הדרכה בדבר השימוש במכונות.


על המבקשים להיכלל ברשימה לעמוד בדרישות המקדימות הבאות:


1. המצאת הצהרה מיצרן מכונות כי בינו ובין הספק יש הסכם תקף לאספקה סדירה של מכונות וחלפים.


2. בעל ניסיון של שנתיים לפחות בשיווק של רכיבי חומרה שונים ובעל מערך שירות ותמיכה לאותם רכיבים.


במסגרת הבקשה להצטרפות, יידרש הספק לחתום על התחייבות כלפי החברה לתת שירותי תמיכה ותחזוקה שוטפת למכונות, וכן לעמוד בדרישות המפרט.


פרטים נוספים והבהרות וכן תיאום סיור במתקני החברה לפי הצורך, ניתן לקבל אצל רון זימן, מנהל תחום פתוח מערכות באגף מערכות מידע של החברה בדוא"ל seeron@postil.com.


בקשות להצטרפות לרשימה ניתן להגיש החל מתאריך 8.7.07 בכתובת להלן:


חברת דואר ישראל בע"מ


סמנכ"ל מערכות מידע


רחוב יפו 217


ירושלים

על מעטפת הבקשה להצטרפות יש לציין "רשימת ספקים למכונות ביול"


הערות:
איש קשר:
ענף:
טפסי המכרז:
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר