שירותים בינלאומייםשירותים ומוצריםשירותים לעסקים בנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 160026 הדפס   חזור >>
נושא:

מכירת לציבור של הנכס בשד. פל-ים 19 בחיפה

תאריך הזנה:03/05/2020 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
29/06/2020
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
750,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:
הערות:
איש קשר:mecher.postil@eshed-m.co.il
ענף:מקרקעין / נדלן
טפסי המכרז: מסמכי מכרז 160026- מכר שקמונה חיפה- פל ים 17.pdf ו  נספח א2 - הסכם העברת נכסים מושחר.pdf ו  נספח א1 - הסכם חכירה מיום 4.9.19.pdf ו  נספח א2 - הסכם הפרדה בין רשות הדואר לחברת בזק החברה הישראלית לתקשורת בעמ.pdf ו  נספח ב1 אישור זכויות פל ים 17.pdf ו  נספח ב2 – תשריט חלוקת שטחים.pdf ו  נספח ב3- טיוטת תשריט רישום בית משותף-חלק א.pdf ו  נספח ב3 - טיוטת תשריט רישום בית משותף - חלק ב.pdf
טפסי תוספת: פרסום 20-20 בערבית.pdf  160026 מענה לשאלות.pdf  חיוב ארנונה שנתי 2020.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר