שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 161818 הדפס   חזור >>
נושא:

אספקה של מארזי סוללות 100% אלקליין (בליסטר)

תאריך הזנה:17/03/2020 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
21/04/2020
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
100,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:הועלתה תשובה לשאלה
תנאי סף:הזמנה זו מיועדת למציעים העומדים בדרישות הסף שלהלן: הסוללות המוצעות בידי המציע עומדות בדרישות תקן ישראלי 990 חלק 1. מארז הסוללות המוצע על ידי המציע הינו של מותג אשר נמכר בישראל, לפחות במשך 4 (ארבע) השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. בכל אחת מן השנים 2018 ו- 2019, נמכרו סוללות 100% אלקליין AA או AAA או כל שילוב של שניהם על ידי המציע בישראל בהיקף של 4,000,000 (ארבע מיליון) ש"ח (כולל מע"מ) לפחות.
הערות:המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז נדחה לתאריך 21.4.2020 בשעה 12:00
איש קשר:מייקל קוסופסקי 054-2888577
ענף:
טפסי המכרז: 161818.pdf ו  תשובה לשאלה מכרז 161818.pdf
טפסי עדכונים: פרסום 18-20 בערבית.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר