שירותים בינלאומייםשירותים ומוצריםשירותים לעסקים בנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 161806 הדפס   חזור >>
נושא:

אספקה והתקנה של במת הרמה מספריים בת"א, כולל פיר ודלתות

תאריך הזנה:12/03/2020 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
24/03/2020
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
20,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:תנאי סף: הזמנה זו מיועדת למציעים העומדים במצטבר בדרישות הסף הבאות: 1. במהלך 3 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז סיפק המציע והתקין לפחות 4 במות הרמה מספריים נייחות עם מהלך הרמה של לפחות 3 מטרים, כולל התקנת פיר ודלתות. 2. המציע מפעיל או עומד לרשותו (מכוח התקשרות חוזית) מוקד טלפוני לקבלת קריאות שרות הפועל במשך כל ימות השבוע (א' - ה', למעט ימי שישי, שבתות וחגים) 24 שעות ביממה. 3. במהלך השנה באחרונה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז סיפק המציע שרותי תחזוקה לבמות הרמה במשך כל ימות השבוע (א' - ה'), 24 שעות ביממה (24x5, למעט ימי שישי, שבתות וחגים). 4. המציע עומד בדרישות תקןISO 9001 מהדורת שנת 2015 ובידו אישור / תעודה (בתוקף) על עמידתו בדרישות התקן מאת גורם מסמיך בפועל. *הגשת ההצעות למכרז זה תהיה בכניסה הראשית (לובי) בבית המיון, בדרך ההגנה 137 בת"א. יש לגשת לשומר לפני הכנסת המעטפה לתיבה. במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז.
הערות:המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ל 24.3.20 בשעה 12:00. ברחוב יפו 217 ירושלים
איש קשר:avihr@postil.com (מס' טל' לבירורים בדבר קבלת הדוא"ל: 054-2888793‏).
ענף:כללי; מכונות - כללי; מעליות
טפסי המכרז: מכרז 161806 מתוקן.pdf
טפסי עדכונים: 161806 דחיית מועד.pdf
טפסי תוספת: פרסום 17-20 בערבית.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר