שירותים בינלאומייםשירותים ומוצריםשירותים לעסקים בנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 156852 הדפס   חזור >>
נושא:

פירוק, העברה והתקנה של מערך המדחסים מת"א למרכז הסחר במודיעין

תאריך הזנה:19/11/2019 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
03/12/2019
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
10,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:תנאי סף: הזמנה זו מיועדת למציעים העומדים באופן מצטבר בכל דרישות הסף הבאות: 1. בכל אחת מן השנים 2016, 2017 ו-2018 סיפק המציע שרותי תחזוקה ל-2 גופים לפחות שכל אחד מהם מעסיק לפחות 200 עובדים ושלכל אחד מערך אוויר דחוס הכולל לפחות 2 מדחסים בורגיים. 2. המציע מפעיל/מנהל באזור המרכז סניף למתן שירותי תחזוקה למדחסים הכולל מחסן לחלקי חילוף וחומרים מתכלים. "אזור המרכז" לצורך דרישת סף זו - האזור שבין אשדוד לחדרה. 3. המציע מעסיק, לפחות 2 עובדים שהם מהנדסים או טכנאים או הנדסאים, הרשומים בפנקס המהנדסים או בפנקס הטכנאים וההנדסאים שמנהל משרד הכלכלה, שלכל אחד מהם ניסיון של 3 שנים ב-3 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, בתחום תחזוקת מדחסים. 4. המציע עומד בדרישות תקןISO 9001 מהדורת שנת 2015 ובידו אישור / תעודה (בתוקף) על עמידתו בדרישות התקן מאת גורם מסמיך בפועל בארץ (כגון: מכון התקנים הישראלי, IQC - המכון לבקרה ואיכות, החברה הכללית להשגחה - SGS וכדו'). במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז.
הערות:
איש קשר:קטריוס עמיר, המהנדס הראשי, בדוא"ל: amirk@postil.com. טל' לבירורים בדבר הגעת הדוא"ל: 076-8873276.
ענף:אינסטלציה; הסעות/ הובלות / סבלות; כלי עבודה; מוצרי מתכת; נגרות /מסגרות; ציוד
טפסי המכרז: מכרז 156852.pdf ו  חוזה מדחסים מתוקן.pdf
טפסי עדכונים: פרסום 56-19 בערבית.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר