שירותים בינלאומייםשירותים ומוצריםשירותים לעסקים בנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 157472 הדפס   חזור >>
נושא:

אספקת והתקנת דלפקים בכל רחבי הארץ

תאריך הזנה:19/11/2019 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
10/12/2019
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
50,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:במכרז זה יתקיים הליך תחרותי כמפורט במסמכי המכרז
הערות:
איש קשר:
ענף:מוצרי מתכת; מוצרי עץ
טפסי המכרז: מכרז 157472.pdf ו  157472.xls ו  מפרט טכני ארון טפסים באורך 100 סמ.pdf ו  מפרט טכני בסיס מאזניים מוגבה עם חלון.pdf ו  מפרט טכני דופן לדלפק ובסיס מאזניים לחבילות.pdf ו  מפרט טכני דלפק דואר.pdf ו  מפרט טכני התקנת דלפק.pdf ו  מפרט טכני זכוכית לדלפק.pdf ו  מפרט טכני מדף מאזניים על דופן דלפק.pdf ו  מפרט טכני מדף נגישות מתקפל בחזית דלפק.pdf ו  מפרט טכני סט פרזול להתקנת דלפק.pdf ו  מפרט טכני תאיון נייד לדלפק.pdf ו  שרטוט ארון טפסים באורך 100 סמ.pdf ו  שרטוט בסיס מאזניים מוגבה עם חלון 1314-9-1.pdf
טפסי עדכונים: פרסום 56-19 בערבית.pdf
טפסי תוספת: שרטוטי התקנת דלפק.pdf  סט דלפק דואר.pdf  סט בסיס מאזניים מוגבה עם חלון.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר