שירותים בינלאומייםשירותים ומוצריםשירותים לעסקים בנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 157618 הדפס   חזור >>
נושא:

אספקה והתקנה של ציוד תקשורת, מערכות ושירותי תקשורת נתונים, הקמה של תשתיות תקשורת ומתן שירותי תחזוקה שוטפת למערכות ולציוד שיסופקו וכן למערכות ולציוד התקשורת הקיימים ביחידות חברת הדואר בפריסה ארצית

תאריך הזנה:25/09/2019 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
03/12/2019
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
300,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:תנאי סף: הזמנה זו מיועדת אך ורק למציעים העונים לתנאים הבאים: 1. למציע ניסיון של 5 שנים לפחות ב- 5 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, בתחום ביצוע תשתיות תקשורת נתונים, אינטגרציה בין רשתות LAN-WAN ואבטחת מידע. 2. במהלך 5 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות, ביצע המציע לפחות 3 פרויקטים של הקמת רשתות מקומיות Lan Data Center עם חיבור ל-100 שרתים לפחות בכל פרויקט. 3. במהלך 5 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות, ביצע המציע לפחות 3 פרויקטים של הקמת רשתות רחבותWAN עם חיבור ל-50 אתרים לפחות בכל פרויקט. 1.2 למציע הסמכות מאת היצרנים (1) ו- (2) ובנוסף אחד מבין היצרנים (3) או (4) כדלהלן: (1) Cisco - הסמכת Gold Partner בתחום התקשורת; (2) Juniper - הסמכת Elite / Select; (3) Checkpoint - הסמכת Gold Partner ברמת 3 stars ומעלה; (4) Radware - Silver / Gold Certification. 2. המציע עומד בדרישות תקן 9001 ISO מהדורת שנת 2015 ובידו אישור / תעודה בתוקף על עמידתו בדרישות התקן מאת גורם מסמיך בפועל בארץ (כגון מכון התקנים, IQC - המכון לבקרה ואיכות, SGS - החברה הכללית להשגחה). במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז.
הערות:המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה לתאריך 3.12.19 בשעה 12:00. ניתן להעביר שאלות עד 7.11.19
איש קשר:יששכר ברזילי, טלפון 076-8872502 , דוא"ל ib@postil.com
ענף:מחשוב/ ענא; תוכנה; תקשורת; תשתית
טפסי המכרז: 157618 מכרז.pdf ו  157618 חוזה.pdf
טפסי עדכונים: פרסום 51-19 בערבית.pdf
טפסי תוספת: מכרז 157618 - אמות מידה מעודכנות.pdf  מכרז 57618 - מענה לשאלות.pdf  מכרז 157618 - נספח 4 מעודכן.pdf  מכרז 157618 - טבלת מחירים מעודכנת 20.11.19.xlsx
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר