שירותים בינלאומייםשירותים ומוצריםשירותים לעסקים בנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 155205 הדפס   חזור >>
נושא:

מוצרי סלולר למכירה ביחידות הדואר

תאריך הזנה:16/09/2019 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
29/10/2019
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
20,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:תנאי סף: הזמנה זו מיועדת אך ורק למציעים העונים לתנאים הבאים: 1. בכל אחת מן השנים 2016 ו- 2017, היה למציע מחזור כספי בהיקף של לפחות 6 מיליון ש"ח (כולל מע"מ) ממכירת אביזרי סלולר. 2. יצרן/יצרני אביזרי הסלולר והתקשרות בעבור מוצרי Apple המוצעים בידי המציע מורשים על ידי חברת Apple לסמן את הלוגו MFI על האביזרים המוצעים. 3. מטעני הסלולר המוצעים על ידי המציע נבדקו ונמצאו עומדים בדרישות התקן הישראלי 60065. במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז.
הערות:
איש קשר:מייקל קוסופסקי, מנהל מוצרי אשנב ופרויקטים חדשים באמצעות דוא"ל: michaelk@postil.com. מס' טל' לבירורים בדבר קבלת הדוא"ל: 076-8872752.
ענף:כללי; אלקטרוניקה; פרסום / שיווק; תקשורת
טפסי המכרז: מכרז 155205.pdf ו  חוזה מוצרי סלולר 155205.docx
טפסי עדכונים: פרסום 50-19 בערבית.pdf  עדכון למכרז
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר