שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 156635 הדפס   חזור >>
נושא:

שירותי ייעוץ וליווי בתחום הנפקה והפעלה של כרטיסי חיוב (כרטיסי אשראי וכרטיסים נטענים)

תאריך הזנה:16/09/2019 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
29/10/2019
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
45,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:תנאי סף: הזמנה זו מיועדת אך ורק למציעים העונים לתנאים הבאים: 1. המציע או (אם המציע הוא תאגיד) מנהל השירותים המוצע על ידו עומד בדרישות הבאות: (1) במהלך 5 השנים האחרונות שקדמו להגשת ההצעות למכרז, שימש, במשך תקופה של 2 שנים רצופות לפחות, בתפקיד מנכ"ל או מנהל בכיר הכפוף ישירות למנכ"ל בגוף שתחום פעילותו הינו הנפקה ותפעול של כרטיסי חיוב (כרטיסי אשראי או כרטיסים נטענים) בישראל או במערב אירופה או בארה"ב. (2) בעל תואר ראשון בכלכלה ו/או מנהל עסקים ממוסד להשכלה גבוהה בישראל, המוסמך למתן התואר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או ממוסד להשכלה גבוהה בחו"ל המוכר על ידי הלשכה להערכת תארים ודיפלומות מחו"ל במשרד החינוך. 2. המציע אינו מצוי בניגוד עניינים כאמור בסעיף 4 למסמכי המכרז. במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז.
הערות:
איש קשר:רויטל מזרחי, באמצעות דוא"ל: Revital_m@postil.com (טל' לבירורים בדבר קבלת הדוא"ל:076-8872422).
ענף:יועצים / מחקרים
טפסי המכרז: מכרז 156635.pdf ו  חוזה 156635.pdf
טפסי עדכונים: פרסום 50-19 בערבית.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר