שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 156183 הדפס   חזור >>
נושא:

מערכת לניהול צי הרכב כולל אופציה לסדרן עבודה

תאריך הזנה:26/08/2019 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
29/10/2019
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
150000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:הזמנה זו מיועדת אך ורק למציעים העונים לתנאים הבאים: 1. המציע הוא יצרן המערכת המוצעת (להלן - "היצרן") או המציע מורשה/מוסמך על ידי היצרן לספק הרשאות שימוש במערכת בישראל. 2. המערכת המוצעת מבוססת על תוכנה מרכזית לניהול צי רכב, ולא מערכת לבקרת רכב או לבקרת נהיגה. המערכת המוצעת מאפשרת ביצוע התאמות ופיתוחים בהתאם למפרט הדרישות. 3. במהלך 5 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז סיפק המציע, יישם ותחזק מערכת לניהול צי רכב בעבור 3 לקוחות לפחות, כאשר לפחות אחת מבין מערכות שסופקו ניהלה/מנהלת צי רכב של לפחות 100 כלי רכב בעבור לקוח אחד (בין אם בבעלות, בליסינג או כל צורת התקשרות אחרת). 4. השתתפות חובה בכנס מציעים שיערך ב 9.9.2019 בשעה 10:00 בכניסה המרכזית (לובי) של בניין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (ליד עמדת השומר).
הערות:
איש קשר:דליה מימון כתובת מייל dalia_mimon@postil.com
ענף:
טפסי המכרז: 156183 מכרז.pdf ו  156183 חוזה.pdf ו  156183 מפרט דרישות.pdf ו  156183 נספח אבטחת מידע.pdf ו  156183 טבלת המחירים.xlsx
טפסי עדכונים: מודעה בערבית.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר