שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' שכירת נכס לסניף דואר בתל אביב הדפס   חזור >>
נושא:

שכירת נכס לסניף דואר בתל אביב

תאריך הזנה:22/08/2019 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
25/09/2019
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
ללא ₪
תנאים כלליים:
תנאי סף:בקשה לקבלת מידע (RFI) לשכירת נכס לסניף דואר בת"א חברת דואר ישראל מבקשת לקבל מידע על נכסים המוצעים בשכירות לטווח ארוך, שישמש כסניף דואר תל אביב ע"פ התיחום במפה המופיעה בפרסום שבאתר החברה (www.israelpost.co.il), ובשטח של 220 מ"ר, עם אפשרות לסטייה של עד 15%. על הנכס להיות בקומת קרקע, במפלס אחד, ברוחב נטו שלא יפחת מכ-25 מ', וכולל שטח נגיש וצמוד לפריקה וטעינה. יש להעביר את המידע המבוקש כולל מחיר בכתב למייל izaks@postil.com. עד ליום 25.9.2019 בשעה 12:00.
הערות:
איש קשר:izaks@postil.com
ענף:מקרקעין / נדלן; שכירה / השכרה
טפסי המכרז: תיחום רחובות לסניף דואר בתל אביב.pptx
טפסי עדכונים: פרסום 41-19 בערבית.PDF
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר