שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 155841 הדפס   חזור >>
נושא:

מוצרי תוכן לחג החנוכה תש"פ – 2019

תאריך הזנה:07/08/2019 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
27/08/2019
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
30,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:1. במהלך השנה האחרונה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הפיק ומכר המציע, מוצרי תוכן (חוברת הפעלה/ משחקים/ פריטי איסוף/ ערכות יצירה וכדו') לילדים בגילאי 3 - 9, בהיקף של 150,000 ש"ח (כולל מע"מ) לפחות. 2. למציע זכויות שימוש בזכויות הקניין הרוחני (זכות יוצרים/ סימן מסחר וכדו') ב-5 דמויות ו/או מותגים פופולאריים (לפחות) לילדים בגילאי 3 - 9, לצורך הפקת מוצרי תוכן על בסיס הדמויות ו/או המותגים ובכלל זאת זכות שימוש בהם לצורך פרסום ומכירה של המוצרים. במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז.
הערות:הועלה קובץ תשובות נוסף
איש קשר:הגב' עדה מלול, באמצעות דוא"ל: ada_malul@postil.com. מס' טל' לבירורים בדבר קבלת הדוא"ל: 054-2888166.
ענף:כללי; פרסום / שיווק; שי/ תווי שי
טפסי המכרז: מכרז 155841.pdf ו  155841 חוזה.pdf ו  155841.xls
טפסי עדכונים: פרסום 37-19 בערבית.pdf  קובץ שאלות תשובות  קובץ שאלות לספקים - מכרז מוצר חנוכה 2019.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר