שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 155513 הדפס   חזור >>
נושא:

שרותי תחזוקה לכספות ומגירות אשנב ממוגנות

תאריך הזנה:28/07/2019 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
20/08/2019
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
35,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:1. למציע ניסיון של 3 שנים לפחות במהלך 5 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, במתן שרותי תחזוקה לכספות ומגירות אשנב ממוגנות לבנקים בישראל בהיקף של 110 סניפים לפחות, כאשר לפחות 10 סניפים מתוכם נמצאים באזור הדרום (מאשקלון ודרומה) ולפחות 10 סניפים מתוכם נמצאים באזור הצפון (מחיפה ודרומה). 2. המציע מעסיק בישראל, לפחות 3 עובדים המוסמכים ע"י היבואן הרשמי בישראל של מערכות ההשהיה מתוצרת Sargent & Greenleaf להתקנה, טיפול ותחזוקה במערכות. 3. המציע עומד בדרישות תקןISO 9001 מהדורת שנת 2015 ובידו אישור / תעודה (בתוקף) על עמידתו בדרישות התקן מאת גורם מסמיך בפועל בארץ (כגון: מכון התקנים הישראלי, IQC - המכון לבקרה ואיכות, החברה הכללית להשגחה - SGS וכדו'). במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז.
הערות:
איש קשר:מיכאל כנה, מנהל תחום אבטחה, דוא"ל: michaelka@postil.com (טל' לבירורים בדבר קבלת הדוא"ל: 076-8875600).
ענף:בטיחות; בטחון; מוצרי מתכת; נגרות /מסגרות; תחזוקה
טפסי המכרז: מכרז 155513.pdf ו  155513 חוזה.pdf
טפסי עדכונים: 155513 טבלת מחירים מתוקנת.xlsx  תשובות לשאלות למכרז 155513 תחזוקת כספות ומגירות אשנב.pdf  פרסום 36-19 בערבית.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר