שירותים בינלאומייםשירותים ומוצריםשירותים לעסקים בנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 154469 הדפס   חזור >>
נושא:

שירות קישוריות לרשת האינטרנט (מכרז דו שלבי עם הליך תחרותי)

תאריך הזנה:23/05/2019 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
02/07/2019
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
30,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:תנאי סף: הזמנה זו מיועדת למציעים העומדים בדרישות הסף שלהלן: 1. למציע מהירות חיבור לרשת פנים ארצית בישראל של לפחות 10G ל-IIX וחיבור ישיר של לפחות 100G לספקים בארץ. 2. למציע יש לפחות שתי יציאות לחו"ל מאתרים שונים בארץ באמצעות קווים יבשתיים וכמו כן כניסה לרשת האינטרנט בחו"ל בשני אתרים שונים. 3. למציע ישנם שני אתרי שדרה בארץ המגבים זה את זה. 4. המציע עומד בדרישות תקן 9001 ISO מהדורת שנת 2015 ובידו אישור / תעודה בתוקף על עמידתו בדרישות התקן מאת גורם מסמיך בפועל בארץ (כגון מכון התקנים, IQC - המכון לבקרה ואיכות, SGS - החברה הכללית להשגחה). במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז.
הערות:המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז נדחה לתאריך 2.7.19 בשעה 12:00
איש קשר:יששכר ברזילי דוא"ל: ib@postil.com טלפון: 076-8872502
ענף:אינטרנט; מחשוב/ ענא; תוכנה; תקשורת
טפסי המכרז: 154469 מכרז.pdf ו  154469 חוזה.pdf ו  154469.xlsx
טפסי עדכונים: פרסום 22-19 בערבית.pdf
טפסי תוספת: נספח התחייבות לשמירת סודיות ואבטחת מידע - חברה.pdf  154469 - שירותי קישוריות לרשת האינטרנט - מענה לשאלות.pdf  154469 מעודכן 16.6.19.xlsx
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר