שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 151369 הדפס   חזור >>
נושא:

ריהוט לעמדות עבודה אופן ספייס וחדרי מנהלים בקריה הדוארית במודיעין

תאריך הזנה:08/04/2019 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
14/05/2019
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
150000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:3הזמנה זו מיועדת למציעים העומדים בתנאי הסף הבאים: 1. במהלך השנים 2017-2019, סיפק והתקין המציע ל-2 (שני) לקוחות לפחות, ריהוט (הכולל לפחות מחיצות ושולחנות עבודה) בהיקף של לפחות 450 (ארבע מאות חמישים) עמדות עבודה בתצורת אופן ספייס, לכל לקוח. 2. במהלך השנים 2017-2019 סיפק והתקין המציע לפחות 2,000 (אלפיים) עמדות עבודה (הכוללות לפחות מחיצות ושולחנות עבודה) בתצורת אופן ספייס.
הערות:המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז נדחה בשבוע ל 14.5.19 בשעה 12:00. במכרז ינוהל מו"מ
איש קשר:גב' ויוי מור - 076-8872525
ענף:
טפסי המכרז: 151369.pdf ו  מכרז 151369 - נספח א1 - חומרים, גימור ואחריות.pdf ו  מכרז 151369 - מפרט טכני לפרטי הריהוט - נספח א1.xlsx
טפסי עדכונים: 151369 טבלת המחירים.xlsx  151369 - מענה לשאלות.pdf
טפסי תוספת: 151369 -2 מענה לשאלות.pdf  151369 -3 מענה לשאלות.pdf  פרסום 19-19 בערבית.PDF
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר