שירותים בינלאומייםשירותים ומוצריםשירותים לעסקים בנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 152778 הדפס   חזור >>
נושא:

אספקה והתקנה של מערכת מידוף במרכז הסחר במודיעין

תאריך הזנה:19/03/2019 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
16/04/2019
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
60,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:1. בכל אחת מן השנים 2015 , 2016 ו- 2017, היה למציע מחזור כספי בהיקף של לפחות 1 מיליון ש"ח לא כולל מע"מ. 2. במהלך 3 (שלוש) השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז סיפק והתקין המציע לפחות 3 מערכות מידוף, כאשר כל אחת מהמערכות הותקנה על פני שטח של 1,000 מ"ר לפחות. 3. השתתפות חובה בסיור מציעים שיערך ב- 26.3.2019 בשעה 10:00במרכז הסחר המקוון של חברת הדואר, שדרות הרכס 21 מודיעין, ליד עמדת האבטחה. במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז.
הערות:מועד האחרון להגשת הצעות נדחה, המועד החדש הינו 16.4.2019
איש קשר:אבי הרצפלד – לשכת המהנדס הראשי, בדוא"ל: avihr@postil.com (מס' טל' לבירורים בדבר קבלת הדוא"ל: 054-2888793).
ענף:אחסון / גניזה; מוצרי מתכת
טפסי המכרז: מכרז 152778.pdf ו  מפרט 152778.pdf ו  חתכים שורות A B C P&D.pdf ו  מיקום שורה D במנהרה.pdf ו  חזית שורה D במנהרה .pdf ו  מבט על מחסן וגדר.pdf ו  חוזה 152778.pdf
טפסי עדכונים: פרסום 17-19 בערבית.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר