שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 146275 הדפס   חזור >>
נושא:

שירותי ייעוץ, ליווי וסיוע בהליך לקבלת רישיון למתן אשראי ללקוחות חברת הדואר בנותנה את השירותים הכספים מטעם בנק הדואר

תאריך הזנה:07/03/2019 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
26/03/2019
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
10,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:1. המציע או (אם המציע הוא תאגיד) מנהל השירותים המוצע על ידו שימש כמפקח על הבנקים בבנק ישראל או כסגן המפקח על הבנקים או כמנהל אגף ביחידת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל. 2. המציע אינו מצוי בניגוד עניינים כאמור בסעיף 4 במסמכי המכרז. במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז.
הערות:שימו לב - המועד האחרון להגשת המכרז הוקדם ל-26/3/19 בשעה 12:00
איש קשר:רויטל מזרחי באמצעות דוא"ל: Revital_Mi@postil.com (טל' לבירורים בדבר קבלת הדוא"ל: 076-8872422.
ענף:כללי; יועצים / מחקרים
טפסי המכרז: חוזה 146275.pdf ו  מכרז 146275 מתוקן.pdf
טפסי עדכונים: פרסום 16-19 בערבית.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר