שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 150853 הדפס   חזור >>
נושא:

אספקה והתקנה של 4 משטחי גלגליות (כולל חיבורם למשטח הגלגליות הקיים בשטח כך שיהיו כמשטח אחד) וכן כאופציה במת הרמה לפאלטים (משטחים) וקונטיינרים להובלה אווירית במרכז המיון החדש במודיעין כולל שנת אחריות

תאריך הזנה:04/03/2019 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
19/03/2019
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
50,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:תנאי סף: הזמנה זו מיועדת למציעים העומדים בדרישות הסף שלהלן: 1. המציע מורשה בידי יצרן במת ההרמה ומשטחי הגלגליות לספק אותם בישראל. 2. בכל אחת מן השנים 2016 ו- 2017, היה למציע מחזור כספי בהיקף של לפחות 2 מיליון ש"ח לא כולל מע"מ. 3. במהלך 3 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ייצר והתקין, יצרן במת ההרמה ומשטחי הגלגליות שמתוצרתו מוצע המערך, לפחות 3 מערכים של במת הרמה ומשטחי גלגליות לחברות שילוח בינלאומיות (כדוגמת ,DHL UPS, TNT) או למִנהלי דואר, כאשר כל מערך שסופק כלל לפחות במה אחת ו-3 משטחי גלגלות. במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז.
הערות:
איש קשר:עמיר קטריוס - המהנדס הראשי, בדוא"ל: amirk@postil.com (מס' טל' לבירורים בדבר קבלת הדוא"ל: 076-8873276).
ענף:כללי; אחסון / גניזה; מוצרי מתכת; מכונות - כללי; נגרות /מסגרות
טפסי המכרז: מכרז 150853.pdf ו  חוזה 150853.pdf ו  מפרט מכרז גלגלים.pdf
טפסי עדכונים: פרסום 14-19 בערבית.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר