שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 1/2019 ע.ש.ר. הדפס   חזור >>
נושא:

אירגון נופשונים בארץ לעובדי החברה לשנת 2019

תאריך הזנה:10/02/2019 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
06/03/2019
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
50,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:שימו לב: המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ל-6.3.19
תנאי סף:1. בעלי ניסיון בענף תיירות הפנים, שעבדו במהלך שנת 2018, וביצעו בתקופה זו 3 פרויקטים, לפחות, עם 600 משתתפים בכל פרויקט לפחות . 2. במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז. הבהרה חשובה:שלום לכולם, בניגוד למופיע במסמכי המכרז (נספח א'–עמ' 12 ) לגבי מחזור הנופש 9.6.2019 עד 13.6.2019 – אמצע שבוע: עלינו להבהיר כי מאחר וחג השבועות חל ביום ראשון 9.6.2019, ובתאריך זה לא תהיה קליטת אורחים ביום החג. לכן נבקש הצעות מחיר מתאריך 10.6.2019 עד 13.6.2019 ( 3 לילות – 4 ימים ) ימים שני עד חמישי.
הערות:פורסמה הבהרה לגבי השבוע שחל בו חג השבועות (9-13/6/19), וטבלאות אקסל מתוקנות.
איש קשר:ציון אליטוב ודליה נתנאל, בדוא"ל: dalian2@postil.com zione@postil.com
ענף:רווחה; תיירות / נופש
טפסי המכרז: מכרז 1-2019 ע.ש.ר..pdf ו  נספח ט - טבלאות להגשת הצעות מחיר - אירוח כפרי 2019.xlsx ו  נספח י - אירוח כפרי - טבלאות להגשת כמויות חדרים 2019.xlsx ו  נספח ט מתוקן - טבלאות להגשת הצעות - בתי מלון בארץ 2019.xlsx ו  נספח י מתוקן - בתי מלון בארץ - הגשת כמויות חדרים 2019.xlsx
טפסי עדכונים: פרסום 12-19 בערבית.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר