שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 150867 הדפס   חזור >>
נושא:

שקי דואר

תאריך הזנה:21/01/2019 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
26/02/2019
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
40,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז.
הערות:ערבות המכרז הוקטנה ל- 40,000 ש"ח . המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ל 26.2.19
איש קשר:מר משה מורן באמצעות דוא"ל: moshem@postil.com (טל' לבירורים בדבר קבלת הדוא"ל 054-2888785
ענף:כללי
טפסי המכרז: 150867.pdf ו  150867.xlsx ו  מפרט טכני שק דואר אדום 80-110 סמ.pdf ו  מפרט טכני שק דואר כחול 65-110 סמ.pdf ו  מפרט טכני שק דואר כחול 110-170 סמ.pdf ו  מפרט טכני שק דואר כחול-כתום 80-110 סמ.pdf ו  מפרט טכני שק דואר כחול-כתום 110-170 סמ.pdf ו  מפרט טכני שק דואר לבן 65-110 סמ.pdf ו  מפרט טכני שק דואר לבן 110-170 סמ.pdf ו  מפרט טכני שק דואר צהוב 65-110 סמ.pdf ו  מפרט טכני שק דואר צהוב 110-170 סמ.pdf
טפסי עדכונים: פרסום 7-19 8-19 בערבית.PDF
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר