שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 145333 הדפס   חזור >>
נושא:

מעטפות הדפס

תאריך הזנה:30/12/2018 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
22/01/2019
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
100,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:תנאי סף: הזמנה זו מיועדת אך ורק למציעים העונים לתנאים הבאים: 1. במהלך 12 החודשים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז סיפק המציע ללקוח אחד לפחות 100,000 דברי דפוס בארבעה צבעים לפחות. 2. למציע יכולת הדפסה בצפיפות רשת של 150 LPI לפחות. 3. בבית הדפוס שמפעיל המציע פועלת מחלקת גרפיקה. 4. בית הדפוס של המציע נמצא בתחומי מדינת ישראל או שטחי C הנמצאים בשליטה ביטחונית ואזרחית ישראלית. במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז.
הערות:
איש קשר:סמדר דרעי באמצעות דוא"ל: smadard@postil.com (טל' לבירורים בדבר קבלת הדוא"ל: 054-2260691).
ענף:דפוס וטפסים / נייר ומוצריו
טפסי המכרז: 145333.pdf ו  145333 מפרט.pdf
טפסי עדכונים: פרסום 88-18 בערבית.pdf  מכרז 145333 - מעטפות הדפס - עדכונים.PDF
טפסי תוספת: מכרז 145333 - מענה לשאלות.pdf  145333 1.19.xlsx
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר