שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 149576/2018 הדפס   חזור >>
נושא:

קול קורא לשיתופי פעולה טכנולוגים וחדשניים עם דואר ישראל

תאריך הזנה:27/11/2018 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
28/01/2019
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
ללא ערבות ₪
תנאים כלליים:
תנאי סף:תנאי הסף להשתתפות בקול קורא הינם במצטבר: 1 . מיזם העוסק במחקר ופיתוח באחד מתחומי הפעילות המפורטים להלן: א. Track&Trace . כגון: פתרונות תומכי סחר מקוון ושרשרת הספקה, ניטור ובקרת תנועת מכתבים וחבילות בכל טווח החבילות ואמצעי הניוד, מערכי ליקוט ואריזה, התבססות על מערכות, רכיבים טכנולוגים זולים מתכלים/קבועים עם יכולת שיוך פשוטה בין רכיב המעקב לפריט, המספקים מיקום ומידע, ללא תלות או תלות מינימלית ברשתות סלולר/ wifi/bluetooth בארץ ובחו"ל , ללא הקלדה או פענוח אנושי, עמידות במזג אויר וניהול מידע גיאוגרפי. רקע: הדואר עוסק בהעברת פריטים מסוגים שונים ממקום למקום בארץ ובחו"ל. הפריטים כוללים ממכתבים דקים לחבילות גדולות ובכלל הטווח ביניהם ועד שקים של פריטים, מכוניות, מכולות. את הניוד מבצע הדואר באמצעים שונים ובכלל זה מטוסים, שליחים, דוורים, תיבות דואר, מרכזי מסירה סניפים, מכוניות , משאיות אופנועים ועוד. ב. קריאה וזיהוי חבילות. OCR . כגון: קריאה ודיגיטציה של מליוני חבילות פריטים וצרורות מכל העולם המגיעות ללא סטנדרטיזציה של פורמטים ומידע, הדור הבא של OCR לחבילות, מיון אוטומאטי ורובוטי, קריאת נפח ומידות חבילה ללא צורך בסריקה ידנית פרטנית. ג. פתרונות ניהול תורים וביקושים. כגון: ניהול לקוחות מזדמנים, תורים וביקושים ועומסים לא קבועים, ניהול לקוח וחוויית שירות )טרום, הגעה, שהייה וכו(, לדואר מידע של מספר שנים על מופע הלקוחות בסניפים והוא מחפש פתרונות לשימושים אפשריים במידע זה לצורך שיפור השירות והעסקים. ד. סניפים וירטואליים, אוטומטים, דיגיטליים ופתרונות לניצול פלטפורמת הסניפים/סוכנויות. כגון : הצעת חלופות מתקדמות לסניפים המנגישים שירותי הדואר ברחבי הארץ במתחמים ציבוריים ופרטיים, יחידות אוטומטיות חכמות, הרחבת שירותים בפלטפורמת הסניפים הקיימת, שירותים בבית לקוח או יחידה עסקית ו/או עזרים וטכנולוגיות להפצה בטווחים קצרים ובינוניים, ו/או מיזמים שיתופיים חברתיים. פתרונות סינרגטיים בין סחר מכוון, אוטומציה ורובוטיקה ) TPL (, אריזה אוטומטית ומתקדמת, פיתוח שירותים נוספים פיזיים ודיגיטליים על פלטפורמה קיימת ושת"פ עם גורמים עסקיים. רקע: דואר ישראל הינו גוף הריטייל הגדול בארץ המכיל מעל אלף יחידות, סניפים, סוכנויות, מרכזי מסירה, וכן גוף לוגיסטי, פיננסי, ותפעולי המתממשק ותומך בפעילות. ה. פתרונות דיגיטל לשירות לקוחות. כגון: AI, דיגיטל וכו' כמענה וניהול של מעל 10,000 פניות טלפוניות/שונות ביום. רקע: כיום ניתן שרות באמצעות מענה אנושי, Chat, SMS, Facebook . ו. פתרונות בינה מלאכותית, אנליטיקה, וביג דאטה לשימושים תפעוליים ועסקיים. 4 כגון: Artificial Intelligence & Hadoop , זיהוי מגמות, חיזוי, פרסונליזצית פתרון, מוניטיזציה, מענה לצרכים תפעוליים, צרכי מכירה וקדום עסקי ושירותים עבור צד ג׳, הכל בהתאם לדין החל. ז. שרותים פיננסיים מתקדמים. כגון: תקבולים, תשלומים ישירים לחברות עסקיות, שוברים, העברות לארץ ולעולם, שירותי מט"ח, ארנקים מתקדמים, כרטיסים נטענים, הוראות קבע, הרשאות, ניהול, הפקדות ומשיכות מט"ח/כספים/שיקים, שירותים ללקוחות קבועים ומזדמנים וכל נושא פיננסי אחר אשר הדואר בפריסתו הפיזית בכל סניפי הדואר והדיגיטלית יכול להוות פלטפורמת פיילוט ולקוח פוטנציאלי. ח. פתרונות תשתית ואבטחת מידע. רקע: הדואר הינו ארגון LEGACY רב משתמשים ויחידות, עם פעילות בענן ו- ON PERM , עם גישה מרחוק ותקשורת בינלאומית דו צדדית לפלטפורמות סחר. ט. פתרונות מבוססי בלוקצ'יין. כגון בלוקציין בלוגיסטיקה, הליכי סחר ומעקב אחר משלוחים עם מדוורים גדולים )כגון Ebay/Ally/Amazon (, רשות מיסים, דוארים בינלאומיים חברות תעופה, משלחים ולקוחות. י. תחבורה חכמה כגון: אופטימיזציה, מודלים שיתופיים ופתרונות ניוד לדוורים ושליחים, כלים אוטונומיים חשמליים ומקושרים, בטיחות ואבטחה, שרשרת אספקה, TMS , Routing , שליטה ובקרה, קונסולידציה להעמסת רכבים וניהול צי של אלפי מכוניות, משאיות וכו. 2 . רמת מוכנות טכנולוגית ברמה 6-7 TRL כדלהלן:  רמה 6 - technology demonstrated in relevant environment (industrially relevant environment in the case of key enabling technologies)  רמה 7 - system prototype demonstration in operational environment המונח "מוכנות טכנולוגית" ) TRL-Technology readiness level ( יפורש בהתאם להגדרתו במסמכי 2020 HORIZON של The EU Framework Program for Research and Innovation . עמידה בשלב TRL מתקיימת רק עם השלמת אותו שלב, כלומר, לדוגמא, חברה אשר השלימה את התנאים לשלב 7 תיחשב כמי שעומדת בשלב 7 ואולם אם החברה השלימה את שלב 6 אך טרם השלימה את שלב 7 על כל תנאיו, היא אינה עומדת בתנאי שלב 7 . החברה המציעה נמצאת בשלב בו החברה בשלה לנסות את המוצר או השירות בסביבה עובדת של לקוח פוטנציאלי בעל מאפיינים דומים לחברת הדואר. 3 . התחייבות החברה המציעה לבצע התאמות של מוצרי/שירותי החברה המציעה לצרכי חברת הדואר ולהטמעה של מוצר החברה המציעה במערכות חברת הדואר. 4 . יכולת לתמוך בביצוע פיילוט והוכחת יכולת בהיקף גדול במערכות מורכבות. 5 . יכולת טכנולוגית, עסקית וכספית לביצוע ה POC . 6 . הצהרת החברה כי המוצר או השירות נושא הפיילוט טרם נמכר בארץ או בחו"ל לשימוש מסחרי. 7 . התחייבות כי המועד המיועד לסיום הפיתוח אצל דואר ישראל לא יעלה על 18 חודשים ממועד תחילתו. 8 . חתימה על כתב התחייבות לשמירה על הוראות ונהלי דואר ישראל בנוגע לאבטחת מידע, פרטיות, התנהלות אישית והתנהלות בחצרי הדואר. 9 . על החברה המציעה לצרף את כל המסמכים והנתונים הנדרשים להצעתה לצורך הוכחת עמידתה בתנאי הסף דלעיל. המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה על ידי המבקשים הוא יום שלישי, 17 בדצמבר, 2018 , בשעה 12:00 בצהריים. חברת הדואר אינה מחויבת לענות על כל השאלות שיוגשו. התשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו באתר האינטרנט של דואר ישראל. דואר ישראל יהיה רשאי לפרסם, כחלק מהתשובות, את שאלות ההבהרה, ללא פרטי הזיהוי של המבקשים. התשובות יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי הקול קורא זה ויחייבו את כל המבקשים.
הערות:ראו להלן בקבצי עדכונים קובץ מענה לשאלות שהתקבלו.
איש קשר:כתובת להעברת שאלות: innovation@postil.com
ענף:
טפסי המכרז: קול קורא מרכז חדשנות .pdf
טפסי עדכונים: שאלות תשובות קול קורא.pdf
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר