שירותים בינלאומייםשירותים ומוצריםשירותים לעסקים בנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 148540 הדפס   חזור >>
נושא:

שכירת נכס בראש העין

תאריך הזנה:06/11/2018 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
20/11/2018
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
7,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:1. חברת דואר ישראל בע"מ מעוניינת לשכור, לתקופה של 10 שנים עם אופציה של עד 10 שנים נוספות לכל היותר, נכס בראש העין שישמש יחידת דואר בשטח של 40-60 מ"ר. הנכס יהיה בתיחום הרחובות שלהלן: בדרום – רחוב ז'בוטינסקי במערב – רחוב משה דיין במזרח – שכונת נווה אפק – רחוב מישר. בצפון – דרך הציונות ושכונת גבעת הסלעים. 2. יש לצרף להצעה ערבות בנקאית ע"ס 7,000 ש"ח , כמפורט במסמכי המכרז. 3. חברת הדואר רשאית על פי תנאי המכרז לנהל משא ומתן עם המתמודדים במכרז שהצעותיהם נמצאו מתאימות ואף רשאית לדון בהצעה בשטח השונה עד 15% מן השטח המבוקש. 4. ניתן להוריד את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט של חברת דואר ישראל בכתובת http://www.israelpost.co.il/. חובה על המשתתפים לעיין בכל העדכונים שיתפרסמו באתר. 5. המועד האחרון להגשת ההצעות: 20.11.2018 עד השעה 12:00 בתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבניין ההנהלה ברח' יפו 217 ירושלים. 6. החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.
הערות:שימו לב - תוקף הערבות צריך להיות עד 20.3.2019. פורסם נוסח מכרז מתוקן.
איש קשר:גברת שירית עמוס מתחום הנכסים של חברת הדואר בדוא"ל shirita@postil.com
ענף:מקרקעין / נדלן; שכירה / השכרה
טפסי המכרז: מכרז 148540.pdf
טפסי עדכונים: פרסום 76-18 בערבית.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר