שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 147680 הדפס   חזור >>
נושא:

גלגלים למכונות המיוןבת"א, ירושלים וחיפה

תאריך הזנה:10/10/2018 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
31/10/2018
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
10,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:1. בבעלות או בחזקת המציע יש לפחות 5 מחרטות, מהן לפחות אחת אוטומטית, ובנוסף 2 כרסומות, מכונה אחת לייצור גלגלי שיניים, רתכת ומכונת הלחמה אלקטרודות הנדרשות לעבודות עיבוד שבבי. 2. למציע יש לפחות 3 עובדים בעלי ניסיון של 3 שנים ב-3 השנים האחרונות בביצוע עבודות עיבוד שבבי. 3. למציע מחזור כספי של לפחות 1 מיליון ₪ בכל אחת מהשנים 2015, 2016, 2017. במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז.
הערות:עקב הבחירות - המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ל-31/10/18 בשעה 12:00
איש קשר:קטריוס עמיר באמצעות פקס': __07-6883286_ ו/או דוא"ל: amirk@postil.com (טל' לבירורים בדבר קבלת הפקס' או הדוא"ל:_ 07-6883276__).
ענף:כללי; מכונות - כללי; ציוד
טפסי המכרז: מכרז 147680.pdf ו  שרטוט 1 מכרז גלגלים.pdf ו  שרטוט 2 מכרז גלגלים.pdf
טפסי עדכונים: פרסום 72-18 בערבית.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר