שירותים בינלאומייםשירותים ומוצריםשירותים לעסקים בנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' מכירה פומבית הדפס   חזור >>
נושא:

מכירה פומבית של חפצים שלא נדרשו

תאריך הזנה:08/10/2018 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
29/10/2018
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
ללא ₪
תנאים כלליים:
תנאי סף:מחלקת עלומות מודיעה על מכירה פומבית של חפצים ללא בעלים. המכירה תתקיים במינהל הקהילתי הגבעה הצרפתית, רח' ההגנה 13 בירושלים. המכירה תהיה ביום ב', כ' חשוון תשע"ט (29.10.2018), מהשעה 11:00 בבוקר עד השעה 18:00 או גמר המלאי מוצעים למכירה: מוצרי חשמל, מצלמות, צעצועים, שעונים, תכשיטים, ספרי קודש וספרים כלליים, כלי בית ועבודה, קוסמטיקה ועוד. - ההשתתפות אסורה על עובדי חברת הדואר ובני משפחותיהם. - לא תותר כניסת אנשים מתחת לגיל 18. -על הקונים להצטייד בתעודת זהות. -התשלום במזומן בלבד -החברה אינה אחראית לטיב ותקינות הפריטים שיימכרו.
הערות:
איש קשר:
ענף:כללי; אחסון / גניזה; אינסטלציה; אלקטרוניקה; גרוטאות /פינוי; הלבשה / הנעלה; חשמל /תאורה; כלי עבודה; מחשוב/ ענא; מוצרי מתכת; מוצרי עץ; מכונות - כללי; נגרות /מסגרות; מוצרי פלסטיק /גומי; צבע; ציוד
טפסי המכרז: פרסום 66-18 בערבית.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר