שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 147351 הדפס   חזור >>
נושא:

מרכב סגור יבש נתמך (במשקל כולל של לפחות 35,000 ק"ג) לדגם משאית דאף FTG XF 430 ומתן אחריות ותחזוקה

תאריך הזנה:02/10/2018 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
06/11/2018
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
35,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:1. למציע רישיון בתוקף לייצור מוצרי תעבורה ו/או רישיון בתוקף לסחר במוצרי תעבורה מאת משרד התחבורה למרכבים נתמכים בהתאם לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם), תשמ"ג - 1982. 2. במהלך 3 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז סיפק המציע לצרכני קצה בישראל (משתמשים ולא מפיצי משנה) לפחות 3 מרכבים סגורים נתמכים. 3. למציע (בעצמו או באמצעות קבלן משנה) מוקד טלפוני מאויש לקבלת קריאות שירות, זמין 24 שעות במשך כל ימות השנה. 4. המציע מפעיל ניידת שירות אחת לפחות, לצורך מתן שירותי תחזוקה לנתמכים ו/או נגררים. 5. מערכת ניהול האיכות של המציע ו/או יצרן הנתמכים המוצעים עומדת בדרישות התקן 9001 ISO מהדורת שנת 2015.
הערות:המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז נדחה לתאריך 31.10.18 בשעה 12:00
איש קשר:גדי טולדנו מנהל רכב ותחבורה בדוא"ל: gadi@postil.com (טל' לבירורים בדבר קבלת הדוא"ל: 076-8872840).
ענף:תחבורה
טפסי המכרז: מכרז 147351.pdf
טפסי עדכונים: פרסום 63-18 בערבית.pdf
טפסי תוספת: מכרז 147351 - אספקת נתמך - מענה לשאלות שהתקבלו.pdf  מכרז 147351 - אספקת נתמכים - טופס הצעה הכספית מתוקן.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר