שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 146063 הדפס   חזור >>
נושא:

תחזוקת ציוד חומרה ביחידות הדואר, והפעלת מוקד תקלות

תאריך הזנה:05/09/2018 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
31/10/2018
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
300,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:במכרז זה רשאים להשתתף אך ורק מציעים העונים בעצמם לכל התנאים הבאים: 1. במהלך השנתיים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות סיפק המציע שירות הפעלת מוקד שירות לקבלת פניות משתמשי מחשוב ושירותי תחזוקה באתר הלקוח לתחנות PC וציוד ייעודי נלווה ל-2 לקוחות לפחות אשר לכל אחד מהם 1,200 (אלף ומאתיים) תחנות ממוחשבות לפחות. 2. המציע מעסיק לפחות 40 עובדים בתחום השירותים נשוא מכרז זה כאשר לפחות 20 מתוכם הם טכנאים המספקים שירותים באתר הלקוח כשהם מצוידים ברכב ובטלפונים סלולאריים. 3. המציע מפעיל סניף שירות הכולל מחסן שירות לציוד חליפי לפחות בכל אחד מן האזורים הבאים: (1) אזור גוש דן (מנתניה בצפון ועד יבנה בדרום); (2) אזור צפון (מחדרה בדרום ועד מטולה בצפון לרבות רמת הגולן); (3) אזור ירושלים (תחום העיר ירושלים לרבות מעלה אדומים) או אזור הדרום (מבאר שבע ודרומה). 4. למציע מחסן מרכזי לציוד וחלפים המנוהל באמצעות תוכנה ייעודית לניהול מחסן ומלאי. 5. המציע מפעיל מרכז סיוע ארצי ממוחשב לקבלת קריאות שירות ולניהול שוטף לטיפול בתקלות. 6. המציע עומד בדרישות תקן 9001 ISO מהדורת שנת 2015 ובידו אישור / תעודה בתוקף על עמידתו בדרישות התקן מאת גורם מסמיך בפועל בארץ (כגון מכון התקנים, IQC - המכון לבקרה ואיכות, SGS - החברה הכללית להשגחה). במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז.
הערות:המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז נדחה לתאריך 31.10.18 בשעה 12:00
איש קשר:גידי גואל, ס/מנהל מערכות מידע, בדוא"ל:gidi_goell@postil.com טל' לבירורים בדבר קבלת הדוא"ל: 076-8872850).
ענף:מחשוב/ ענא; שרותי תמיכה ותחזוקה
טפסי המכרז: מכרז 146063.pdf ו  146063 חוזה.pdf ו  146063 מעודכן.xlsx
טפסי עדכונים: 146063 - מפרט תואמים.pdf  מפרט ממוחזרים - 146063.pdf  מכרז 146063 - שירותי תחזוקה חומרה ומוקד שירות - מענה לשאלות.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר