שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' מאגר יועצים למקרקעין הדפס   חזור >>
נושא:

הקמת מאגר יועצים משפטיים למתן שירותים בתחום מקרקעין, נכסים תכנון ובניה

תאריך הזנה:22/08/2018 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
06/09/2018
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
ללא ערבות ₪
תנאים כלליים:
תנאי סף:1.1 ניסיון של 10 שנים לעו"ד אחד ושל 5 שנים לפחות לעוד עו"ד בתחומים הבאים: עיסקאות במקרקעין, מכר, שכירות, קומבינציה, השבחת מקרקעין, רישום בתים משותפים, הסכמים לכל אלה. נושאי תכנון ובניה. נושאי מיסוי מקרקעין (מס שבח, היטלי השבחה, דמי הסכמה וכו'). עבודה מול גורמים בתחום (לשכת רישום מקרקעין, מינהל, חברות משכנות וכו'). על מנת להגיש מועמדות לרישום במאגר הספקים של החברה, יש למלא את הבקשה לרישום ספק ולצרף את האישורים והמסמכים המפורטים באתר האינטרנט של החברה, israelpost.co.il, ולשלוח לדוא"ל mailbox_locked@postil.com עד לתאריך 6.9.2018, בשעה 12:00.
הערות:
איש קשר:עו"ד טל שדה, בדוא"ל: .talsa@postil.com
ענף:יועצים / מחקרים; מקרקעין / נדלן; שרותים משפטיים
טפסי המכרז: הצעות להיכלל במאגר יועצים משפטיים למקרקעין.pdf
טפסי עדכונים: פרסום 57-18 בערבית מאגר יועצי מקרקעין.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר