שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 146822 הדפס   חזור >>
נושא:

שרותי אחזקה ותיקונים לבמות הרמה ומשווי גובה מסוגים שונים ביחי' הדואר בכל רחבי הארץ

תאריך הזנה:22/08/2018 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
23/10/2018
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
30,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:1. למציע 5 שנות ניסיון לפחות ב- 5 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, במתן שירותי תחזוקה ותיקונים לבמות הרמה. 2. לרשות המציע עומדים לפחות 3 טכנאים עם כלי רכב, לצורך מתן שירותי תחזוקה לבמות הרמה ומשווי גובה. 3. המציע עומד בדרישות תקןISO 9001 מהדורת שנת 2015 ובידו אישור / תעודה (בתוקף) על עמידתו בדרישות התקן מאת גורם מסמיך בפועל בארץ (כגון: מכון התקנים הישראלי, IQC - המכון לבקרה ואיכות, החברה הכללית להשגחה - SGS וכדו'). במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז.
הערות:פרסום חוזר. מסמך מעודכן הועלה 7.10.18/ תשומת לבכם כי המועד החדש האחרון להגשת הצעות הנו 23.10.2018
איש קשר:אבי הרצפלד – לשכת המהנדס הראשי, דוא"ל: avihr@postil.com (טל' לבירורים בדבר קבלת הדוא"ל: 054-2888793).
ענף:כללי; מכונות - כללי; מעליות
טפסי המכרז: מכרז 146822 מתוקן.pdf ו  חוזה 146822.pdf
טפסי עדכונים: פרסום 57-18 בערבית מכרזים.pdf  פרסום 63-18 בערבית.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר