שירותים בינלאומייםשירותים ומוצריםשירותים לעסקים בנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 144967 הדפס   חזור >>
נושא:

שירותי ייעוץ בתחום מילוי החובות המוטלות על בנק הדואר על פי ה-FATCA (Foreign Accounts Tax Compliance Act) ו-CRS - Common Reporting Standard

תאריך הזנה:18/07/2018 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
14/08/2018
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
10,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:1. המציע מעסיק לפחות 3 עובדים שהם רואי חשבון בעלי רישיון ישראלי לעסוק בראיית חשבון, על פי חוק רואי החשבון, תשט"ו-1955. 2. המציע מעסיק עובד אחד לפחות שהוא עורך דין החבר בלשכת עורכי הדין בישראל, בעל ניסיון של 3 שנים לפחות בתחום המיסוי הבינלאומי. 3. למציע ותק וניסיון של 3 שנים לפחות ב-3 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז במתן שירותי ייעוץ בתחום ה-Fatca. 4. במהלך 3 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז סיפק המציע שירותי ייעוץ ניסיון ייעוץ בתחום ה-Fatca ו-CRS לבנק מסחרי אחד לפחות בישראל. 5. המציע יציע לצורך מתן השירותים ראש צוות אשר יהיה רואה חשבון בעל רישיון ישראלי או עורך דין החבר בלשכת עורכי הדין בישראל שלו ניסיון של 3 (שלוש) שנים לפחות ב-3 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז במתן שירותי ייעוץ בתחום ה-Fatca.
הערות:צורפו הבהרות - לשימת ליבכם.
איש קשר:רויטל מזרחי, באמצעות דוא"ל: Revital_Mi@postil.com (טל' לבירורים בדבר קבלת הדוא"ל: 076-8872422).
ענף:כללי; יועצים / מחקרים
טפסי המכרז: מכרז 144967 fatca.pdf ו  חוזה 144967.pdf ו  הבהרות - מכרז 144967.pdf
טפסי עדכונים: פרסום 50-18 בערבית.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר