שירותים בינלאומייםשירותים ומוצריםשירותים לעסקים בנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 145367 הדפס   חזור >>
נושא:

השכרת נכס בשד' ירושלים 12 יפו-תל אביב

תאריך הזנה:18/06/2018 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
03/07/2018
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
15,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:בניגוד למה שפורסם ב"ישראל היום" - מדובר על השכרה ולא על מכירה.
תנאי סף:
הערות:מובהר בזאת שאין מדובר במסגרת הליך של מכרז וכן חוק חובת המכרזים אינו חל במקרה דנא. הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל לכתובת מייל LIMORBA@POSTIL.COM מחיר מינימום לשכירת הנכס - 90,000 ש"ח לחודש בתוספת מע"מ.
איש קשר:אפרת אללי efrata@postil.com
ענף:
טפסי המכרז: הסכם שכירות  ו  טופס להגשת הצעה להשכרת הנכס ו  נספחים ו  תשריט תיקון צו בית משותף
טפסי עדכונים: פרסום 45-18 בערבית.pdf
טפסי תוספת: הזמנה לקבלת הצעות להשכרת נכס
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר