שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 141546 הדפס   חזור >>
נושא:

שירותי תפעול של מערך שרותי המכס (מכרז רב שלבי)

תאריך הזנה:15/05/2018 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
24/06/2018
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
500,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:פורסמה הבהרה 14.6.18 . תשומת לבכם , המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ל 24.6.2018
תנאי סף:1. המציע רשום בפנקס סוכני המכס ומחזיק בתעודה תקפה כי הוא סוכן מכס לפי הוראות חוק סוכני המכס, תשכ"ה-1965. 2. המציע הגיש למכס בכל אחת משלש השנים האחרונות (2015, 2016, 2017), לפחות 4,000 רשומוני יבוא ולפחות 3,000 רשומוני יצוא. 3. המציע מטפל בהגשת הצהרות יבוא ורשומונים ממוחשבים באמצעות מערכת ממוחשבת בעלת ממשק למערכת של רשות המסים (מערכת סחר חוץ/שער עולמי) . 4. בכל אחת מן השנים 2014, 2015 ו- 2016 היה למציע מחזור כספי בסך של לפחות שבעה מיליון וחצי ש"ח (כולל מע"מ). במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז
הערות:המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה לתאריך 19.6.18. חברת הדואר תבצע תיקונים במסמכי המכרז ותעדכן
איש קשר:יורם זמורה, מנהל תחום תכנון ובקרה, באמצעות דוא"ל: yoramz@postil.com.
ענף:כללי; ביטוח / שמאות; שרותי תמיכה ותחזוקה
טפסי המכרז: מכרז 141546 עמילות מכס.pdf ו  חוזה 141546.pdf
טפסי עדכונים: מכרז 141546 - עמילות מכס 5.2018.xlsx  פרסום 32 33 34 שנת 2018 בערבית.pdf
טפסי תוספת: מכרז 141546 - מענה לשאלות.pdf  מכרז 141546 - עמילות מכס מענה לשאלות 2.pdf  מכרז 141546 -עמילות מכס מסמכים מתוקנים.pdf  141546-חוזה עמילות מכס כולל הצמדת התמורה.pdf  הבהרות למכרז 141546 שרותי תפעול מכס.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר