שירותים בינלאומייםשירותים ומוצריםשירותים לעסקים בנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 141588 הדפס   חזור >>
נושא:

ייצור, אספקה, הובלה והתקנת מתקני קישוריות לתאי דואר (דגם חדש)

תאריך הזנה:25/03/2018 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
08/05/2018
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
120,000 ש"ח ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:1. בשנה אחת מבין השנתיים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, ייצר או סיפק המציע מוצרי מתכת בהיקף כספי של לפחות 600,000 ש"ח כולל מע"מ עבור לקוח אחד (לפחות). 2. השתתפות חובה בכנס המציעים שיערך ב-11.4.2018 בשעה 11:00 בסוכנות הדואר בפרדסיה. במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז
הערות:הועלה פרוטוקול סיור הקבלנים (16/4/18). המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ל-8.5.18
איש קשר:זיו גולדשטיין, בדוא"ל: zivg@postil.com
ענף:מוצרי מתכת
טפסי המכרז: חוזה 141588.pdf ו  מכרז 141588.pdf
טפסי עדכונים: פרוטוקול סיור קבלנים קישוריות.pdf  פרסום 24-18 בערבית.PDF
טפסי תוספת: 141588.xlsx  מפרט קישוריות דגם חדש חלק 1.pdf  מפרט קישוריות דגם חדש חלק 1.pdf  מפרט קישוריות דגם חדש חלק 2.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר