שירותים בינלאומייםשירותים ומוצריםשירותים לעסקים בנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' מידע על נכסים הדפס   חזור >>
נושא:

מידע על נכסים באשדוד, בראש העין ובהרצליה

תאריך הזנה:12/02/2018 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
06/03/2018
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
ללא ערבות ₪
תנאים כלליים:
תנאי סף:1. חברת דואר ישראל בע"מ בוחנת אפשרות לשכירות נכסים : 1.1 באשדוד בשטח 60-80 מ"ר, ועם אפשרות להצבה בחזית הנכס או לאורך קיר בקרבת מקום כ-7 מערכות תאים בנות 80 ס"מ כל אחת. הנכס יהיה בתיחום הרחובות שלהלן: רחוב העבודה –רחוב היצור –רחוב העמל –רחוב העופרת. 1.2. בראש העין בשטח של 40-60 מ"ר. הנכס יהיה בתיחום הרחובות שלהלן: בדרום – רחוב ז'בוטינסקי במערב – רחוב משה דיין במזרח – שכונת נווה אפק – רחוב מישר. בצפון – דרך הציונות ושכונת גבעת הסלעים. 1.3. בהרצליה , נכס שישמש כסניף דואר , בשטח של כ-380 מ"ר במפלס אחד עם גישה וחניות לפריקה וטעינה, עם אפשרות לשינוי מהשטח בעד 15%. בתיחום שלהלן : בצפון – רחוב אליהו גולומב ואלתרמן. בדרום – רחוב הרב קוק וארלוזורוב. במזרח - רחוב קהילת ציון והדר. במערב – רחוב ז'בוטינסקי. על הנכס להיות תואם ליעוד האמור מבחינת הדין והרשויות. על ההצעה לכלול פרטים לגבי מיקום הנכס, שטח הנכס וכל פרט רלוונטי . 2. המעוניינים להשכיר אחד מהנכסים יעבירו הודעה על כך בכתב לפקס שמספרו 076-8872485, לא יאוחר מתאריך 6.3.2018 בשעה 12.00 בצהריים. 3. לבירורים ולשאלות על הנכסים באשדוד ובראש העין ניתן לפנות לדוא"ל shirita@postil.com . לבירורים ולשאלות על הנכס בהרצליה ניתן לפנות לדוא"ל IZAKS@postil.com . 1. חברת דואר ישראל בע"מ אינה משלמת דמי תיווך. 2. יודגש, כי פנייה זו לבקשת מידע אינה מהווה הזמנה להציע הצעות ואינה חלק מהליכי מכרז או הליכי רכש (להלן - הליך רכש) אלא פנייה לקבלת מידע בלבד בעקבותיה תשקול חברת הדואר את צעדיה. לאחר קבלת המידע לפי הליך זה, תחליט חברת הדואר אם לצאת בהליך של מכרז או הליך רכש אחר כלשהו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 3. אין בפנייה זו כדי ליצור מחויבות כלפי מי מהמשיבים לה וחברת הדואר תהא רשאית לשקול צעדיה בהתאם לשיקול דעתה המוחלט.
הערות:
איש קשר:שירית עמוס ויצחק שירזי
ענף:מקרקעין / נדלן; שכירה / השכרה
טפסי המכרז: פרסום 20-18 בערבית.pdf
טפסי עדכונים: פרסום 20-18 בערבית.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר