שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 140872 הדפס   חזור >>
נושא:

תכנון בתחום החשמל, עריכת בדיקות תקופתיות, ופיקוח על ביצוע תיקון הליקויים שימצאו בבדיקות במתקני חשמל שבמבנים וביחידות שלה באזור המרכז, הצפון, דרום וירושלים

תאריך הזנה:12/02/2018 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
06/03/2018
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
20,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:1. המציע או עובד המועסק על ידו הוא מהנדס הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים במדור חשמל ובעל רישיון חשמלאי -מהנדס בתוקף. 2. המציע או עובד המועסק על ידו הוא בעל ותק של 5 שנים לפחות ב-5 השנים האחרונות שקדמו להגשת ההצעות למכרז בביצוע עבודות תכנון וייעוץ בתחום החשמל בבנייני משרדים בעלי חיבור מתח גבוה ובעלי שנאי 1600KVA לכל הפחות, הכוללים גנרטורים ומערכות אל-פסק. 3. במהלך שנת 2017 ביצוע המציע לפחות 50 בדיקות של מתקני חשמל (בדיקות תקופתיות, בדיקות לצורכי רישוי ושירותי כבאות), כולל ליווי תיקון הליקויים במתקנים. 4. השתתפות חובה בסיור מציעים שיערך ב-20.2.2018 בשעה 11:30 בכניסה הראשית(לובי) בבית המיון, בדרך ההגנה 137 בת"א במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז
הערות:20/2/18 - הועלו חוזה ונספח א לחוזה. המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ל-6.3.18
איש קשר:מר עמיר קטריוס - מהנדס החברה באמצעות דוא"ל: amirk@postil.com (מס' טל' לבירורים בדבר קבלת הדוא"ל: 076-8873276).
ענף:חשמל /תאורה
טפסי המכרז: מכרז 140872.pdf ו  חוזה 140872.pdf ו  נספח א לחוזה 140872.pdf ו  מעודכן נכון ל 28.2.18
טפסי תוספת: פרסום 20-18 בערבית.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר