שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' R.F.I. נכסים הדפס   חזור >>
נושא:

נכסים לצורך מרכזי מיון דואר באזורים: רחובות, הקריות, השרון וירקון

תאריך הזנה:01/02/2018 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
21/02/2018
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
ללא ערבות ₪
תנאים כלליים:
תנאי סף:בקשה לקבלת מידע (RFI) 1. חברת דואר ישראל בע"מ בוחנת לשכור נכסים לצורך מרכז למיון דואר באזורים : רחובות, הקריות, השרון וירקון, ע"פ הפירוט שלהלן ומבקשת לקבל מידע על נכסים מתאימים. שטח הנכסים יכול להיות שונה מהשטח שצוין להלן בעד 15%. 2. על הנכס להיות תואם ליעוד האמור מבחינת הדין והרשויות. 3. על ההצעה לכלול פרטים לגבי מיקום הנכס, שטח הנכס וכל פרט רלוונטי אחר. 4. המעוניינים להציע הצעה להשכרת נכס לחברת הדואר יעבירו הודעה על כך בכתב לפקס שמספרו 02-6290514, לא יאוחר מתאריך 21.2.2018 בשעה 12.00 בצהריים. 5. לבירורים ולשאלות בדבר פנייה זו ניתן לפנות לדוא"ל IZAKS@postil.com . 6. חברת דואר ישראל בע"מ אינה משלמת דמי תיווך. 7. יודגש, כי פנייה זו לבקשת מידע אינה מהווה הזמנה להציע הצעות ואינה חלק מהליכי מכרז או הליכי רכש (להלן - הליך רכש) אלא פנייה לקבלת מידע בלבד בעקבותיה תשקול חברת הדואר את צעדיה. לאחר קבלת המידע לפי הליך זה, תחליט חברת הדואר אם לצאת בהליך של מכרז או הליך רכש אחר כלשהו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 8. אין בפנייה זו כדי ליצור מחויבות כלפי מי מהמשיבים לה וחברת הדואר תהא רשאית לשקול צעדיה בהתאם לשיקול דעתה המוחלט. להלן פרוט התיחום והשטחים הנדרשים למרכזים הנ"ל: 1. אזור רחובות שטח : בין 900 ל-1,050 מ"ר . תיחום: אפשרות א': ברחובות. מדרום - דרך הים, ממזרח - דרך גד פינשטיין, במערב - רח' אלי הורביץ, ובהמשכו רח' הר הצופים . אפשרות ב': באזור קרית עקרון. ממזרח – מצומת עקרון על כביש 411 כולל את שטחי המסחר ממזרח לכביש. מדרום – רח' חסן מלך מרוקו השני עד לצומת החלומות. במערב - כביש 40 בין צומת עקרון עד לצומת החלומות כולל אזור גבעת ברנר. 2. אזור הקריות שטח: 850 מ"ר. תיחום: במערב: הים התיכון. מזרח: כביש 22 ובקטע הדרומי כביש 780. בצפון: 5 ק"מ דרומית לעכו. בדרום: בתי זיקוק לנפט – חיפה. 3. אזור השרון שטח: 780 מ"ר תיחום: בצפון – כביש 531, בדרום – כביש 5, במזרח – כביש 4, במערב – הים. 4. אזור ירקון: שטח: 1,450 מ"ר. תיחום: בצפון – כביש 531, בדרום – כביש 471, במזרח – כביש 6, במערב – כביש 4. בנוסף, אזור התעשייה סגולה בפתח תקוה ואזור התעשייה בראש העין, כולל פארק אפק ופארק לב הארץ.
הערות:
איש קשר:
ענף:מקרקעין / נדלן; שכירה / השכרה
טפסי המכרז: פרסום 14-18 בערבית.PDF
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר