שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 2/2018 ע.ש.ר. הדפס   חזור >>
נושא:

ארגון טיולים ונופשונים לחו"ל

תאריך הזנה:29/01/2018 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
28/02/2018
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
40,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:1. בעלי ניסיון בענף תיירות יוצאת, שעבדו במשך 12 החודשים האחרונים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעה במכרז, וביצעו בתקופה זו 3 פרויקטים, לפחות, עם 100 משתתפים בכל פרויקט לפחות .
הערות:פורסמו תשובות 19/2/18/ פרסם קובץ שני של תשובות לשאלות 26.2.18
איש קשר:דליה נתנאל באמצעות דוא"ל: dalian2@postil.com עד לתאריך 20.2.2018 עד השעה 12:00.
ענף:תיירות / נופש
טפסי המכרז: מכרז טיולים ונופשונים לחול 2018.pdf ו  תשובות לשאלות הבהרה - מכרז 2-2018 טיולים ונופשונים לחול.pdf ו  תשובות לשאלות מס. 2 מכרז טיולי חול 2-2018.pdf
טפסי עדכונים: פרסום 12-18 בערבית.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר