שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 1/2018 ע.ש.ר. הדפס   חזור >>
נושא:

ארגון נופשונים בישראל לעובדי החברה לשנת 2018.

תאריך הזנה:23/01/2018 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
21/02/2018
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
50,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:תנאי סף: הזמנה זו מיועדת אך ורק למציעים העונים לתנאים הבאים: בעלי ניסיון בענף תיירות הפנים, שעבדו במהלך שנת 2017, וביצעו בתקופה זו 3 פרויקטים, לפחות, עם 600 משתתפים בכל פרויקט לפחות .
הערות:שימו לב. בעמ' 12 של מסמכי המכרז, תוקן סעיף ו' לגבי נופש ראש השנה 9-13/9/18. נספח ט בתי מלון תוקן (5/2/18)
איש קשר:גב' דליה נתנאל באמצעות דוא"ל: dalian2@postil.com עד לתאריך 11.2.2018, עד השעה 12:00 בצהריים, בלבד.
ענף:תיירות / נופש
טפסי המכרז: נספח ט- טבלאות להגשת הצעות מחיר - אירוח כפרי.xlsx ו  נספח י אירוח כפרי 2018.xlsx ו  נספח י בתי מלון 2018.xlsx ו  מכרז נופשונים בארץ לשנת 2018 מתוקן.pdf ו  נספח ט - טבלאות להגשת הצעות מחיר - בתי מלון מתוקן 2018.xlsx
טפסי עדכונים: פרסום 10-18 בערבית.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר