שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 139886 הדפס   חזור >>
נושא:

הפקת מוצרי מתנה לילדים לחג הפסח

תאריך הזנה:15/01/2018 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
30/01/2018
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
הוסף לסל
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
30,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:1. המציע ביצע במהלך השנה האחרונה הקודמת למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, לפחות עבודה אחת להפקת מוצרי תוכן לילדים בגילאי 3 - 9, בהיקף של 150,000 ש"ח (כולל מע"מ) לפחות. 2. למציע זכויות שימוש בחמש דוגמאות לפחות של דמויות/ מותגים פופולאריים לילדים בגילאי 3 - 9 להפקת מוצרי תוכן על בסיס הדמויות/מותגים ושימוש בהם לצורך פרסום ומכירה של המוצרים. במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז
הערות:
איש קשר:שרון אבל / עמליה מרקוס באמצעות פקס': 8873901 - 076 ו/או דוא"ל: _sharona@postil.com אוamalyam@postil.com (טל' לבירורים בדבר קבלת הפקס' או הדוא"ל: 0542888570).
ענף:כללי; פרסום / שיווק
טפסי המכרז: מכרז 139886.pdf
טפסי עדכונים: פרסום 7-18 בערבית.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר