שירותים בינלאומייםשירותים ומוצריםשירותים לעסקים בנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 138503 הדפס   חזור >>
נושא:

שרותי הדפסת לוגו על מעטפות – ישיר למשרד

תאריך הזנה:03/01/2018 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
23/01/2018
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
250,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:1. בכל אחת מהשנים 2014, 2015 ו-2016 ביצע המציע עבודות דפוס בהיקף כספי של לפחות 500,000 ₪ כולל מע"מ בשנה. 2. בבית הדפוס שמפעיל המציע מכונת דפוס אופסט בעלת יכולת הדפסת פרוצס. במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף כמפורט במסמכי המכרז
הערות:פורסם מענה מס' 2 לשאלות.
איש קשר:ורדית קדרון, מנהלת תחום תכנון, פרויקטים וקשרי לקוחות באגף שיווק באמצעות דוא"ל: varditk@postil.com (טל' לבירורים בדבר קבלת הדוא"ל: 076-8870903).
ענף:דפוס וטפסים / נייר ומוצריו
טפסי המכרז: 138503 מכרז.pdf ו  138503 חוזה.pdf
טפסי עדכונים: פרסום 2-18 בערבית.PDF
טפסי תוספת: מכרז 138503 - הדפסת לוגו על מעטפות מענה לשאלות.pdf  138503.xlsx  תשובות לשאלות 2 מכרז 138503.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר