שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 137772 הדפס   חזור >>
נושא:

רכישת ותחזוקת מלגזות ועגלות משטחים חשמליות

תאריך הזנה:05/12/2017 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
26/12/2017
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
75,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:1. מלגזות, מתוצרת יצרן/יצרני המלגזות המוצעות בהצעת המציע, שווקו בישראל, לפחות ב- 5 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעה למכרז. 2. עגלות, מתוצרת יצרן/יצרני העגלות המוצעות בהצעת המציע, שווקו בישראל, לפחות ב- 5 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעה למכרז. 3. למציע ותק וניסיון של שנתיים לפחות, בשנתיים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הזה, ביבוא או ייצור של מלגזות ו/או עגלות. במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז.
הערות:שימו לב: פורסם טופס הצעה מתוקן, ו-2 קבצי תשובות לשאלות (14/12/17) המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ל-26.12.17
איש קשר:גדי טולדנו, מנהל רכב ותחבורה בדוא"ל: gadit@postil.com (טל' לבירורים בדבר קבלת הדוא"ל: 076-8872840).
ענף:מכונות - כללי; ציוד; תחזוקה
טפסי המכרז: מעודכן137772.pdf ו  טופס הצעה כספית מתוקן - מכרז מלגזות.pdf
טפסי עדכונים: פרסום 52-17 בערבית.pdf  תשובות לשאלות מס. 1 מכרז מלגזות.pdf  תשובות לשאלות מס. 2 מכרז מלגזות.pdf  פרסום 58-17 בערבית.pdf  תשובות לשאלות מס. 3 מכרז מלגזות.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר