שירותים בינלאומייםשירותים ומוצריםשירותים לעסקים בנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' rfi הדפס   חזור >>
נושא:

Request for Information (RFI) for the purchase of parcel sorting machine integrated with OCR and coding system

תאריך הזנה:13/11/2017 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
15/12/2017
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
תנאים כלליים:
תנאי סף:R.F.I 1. IPC issued on September 2016, a Request For Information regarding a compact parcel-sorting machine for sorting parcels having a preliminary information. 2. To improve both sorting process and the automatic recognition, IPC wishes to plan and optimize its future parcel sorting using a fully automated process using a parcel-sorting machine integrated with OCR and coding system, according to the requirements of this RFI. 3. IPC hereby requests to receive the information for the supply of Parcel Sorting Machine (PSM) integrated with OCR and coding system in accordance with the conditions set forth hereafter in this RFI and in the documents annexed hereto. 4. The proposed machine will be install in IPC's new E-Comers parcel Sorting Center in Modi'in. 5. The supplier shall propose the best way that the machine can be integrate with IPC's current conveyor system to minimize the manual handling as detailed in the technical specification of the RFI. 6. The RFI documentation can be downloaded from IPC's web site: www.israelpost.co.il 7. Further detailed regarding this RFI, may address in writing no later than 24.11.2017 to: Mr. Amir Katarivas – Chief Engineer, the Postal Company - amirk@postil.com 8. Answers to this RFI shall be submitted no later than 15th of December 2017. 9. The proposal, together with its appendixes and parts, shall be sent in a sealed envelope to IPC's Chief Engineer to the address: Amir Katarivas IPC's Chief Engineer 137 Hahagana road Tel – Aviv 6199903 10. The proposal shall be written in Hebrew or in English.
הערות:
איש קשר:Mr. Amir Katarivas – Chief Engineer, the Postal Company amirk@postil.com
ענף:
טפסי המכרז: RFI for parcel sorting machine with OCR and coding Technical Specifications 11-17.pdf ו  שרטוט למכונות.dwg
טפסי עדכונים: פרסום 50-17 בערבית.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר