שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 136936 הדפס   חזור >>
נושא:

שירותי ייעוץ וטיפול בחיובי מיסוי לרשויות מקומיות

תאריך הזנה:07/11/2017 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
21/11/2017
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
50,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:1. המציע הינו עורך דין מוסמך בישראל (חבר בלשכת עורכי הדין) או משרד עו"ד שהוא שותפות של עורכי דין או חברת עורכי דין כהגדרתה בחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א - 1961. 2. המציע מעסיק או כולל לפחות 5 עורכי דין החברים בלשכת עורכי הדין בישראל, בעלי ניסיון מוכח, לכל אחד מהם, של 3 שנים לפחות במתן שירותי ייעוץ וטיפול בחיובי מיסוי מקומי. על כל עורך דין כאמור להיות בעל ניסיון בהיקף של 30 נכסים לפחות (כל נכס באתר שונה), במהלך שלוש השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה, עבור 3 לקוחות לפחות (היינו, לכל עורך דין ניסיון בטיפול של 30 נכסים עבור כל לקוח). 3. למציע מערכת ממוחשבת לקליטה, עיבוד וניהול של נתונים הנוגעים לחיובי מיסוי מקומי ומעקב אחריהם (לא מערכת אקסל). 4. במהלך שנת 2016 סיפק המציע שירותי ייעוץ וטיפול בחיובי מיסוי מקומי ללקוחות להם חיובי ארנונה בהיקף של 50 מיליון ש"ח במצטבר לפחות. 5. השתתפות חובה בכנס מציעים שיתקיים ביום 14.11.2017 בשעה 11:00 בכניסה הראשית (לובי) בבניין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים.
הערות:
איש קשר:מינדי לשם, מנהלת מחלקת נכסים באגף לוגיסטיקה באמצעות דוא"ל: mindi@postil.com (טל' לבירור קבלת הדוא"ל: 076-8872484).
ענף:הנדסה / אדריכלות; יועצים / מחקרים; מיפוי / מדידה; מקרקעין / נדלן
טפסי המכרז: מכרז 136936.pdf
טפסי עדכונים: פרסום 47-17 כללי בערבית.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר