שירותים בינלאומייםשירותים ומוצריםשירותים לעסקים בנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 132838 הדפס   חזור >>
נושא:

להקמת מערכת ניהול בטיחות ISO 18001 ושימור המערכת

תאריך הזנה:07/11/2017 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
28/11/2017
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
20,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:1. למציע ותק וניסיון של - 5 שנים לפחות ב- 5 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעה בהקמת מערכת ניהול הבטיחות עפ"י ת"י 18001. 2. במהלך השנים 2017 - 2012 סיפק המציע שירותים להקמת מערכת הבטיחות עפ"י ת"י 18001 ל- 5 לקוחות לפחות המעסיקים כל אחד לפחות – 1,000 עובדים. 3. המציע מעסיק במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז לפחות - 5 עובדים מקצועיים במשרה מלאה בהקמת מערכת לניהול הבטיחות עפ"י ת"י 18001. 4. המציע יציע בהצעתו מנהל פרויקט בעל תואר אקדמי בהנדסת הבטיחות, שלו ניסיון בניהול הקמת מערכת ניהול הבטיחות עפ"י ת"י 18001 ב- 3 ארגונים לפחות, שכל אחד מהם מעסיק לפחות 1,000 עובדים, במהלך השנתיים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. 5. בנוסף למנהל הפרויקט, יפרט המציע בהצעתו 3 עובדים שלכל אחד מהם ניסיון בהקמת מערכת ניהול הבטיחות עפ"י ת"י 18001 ב- 2 ארגונים לפחות המעסיקים כל אחד, לפחות 300 עובדים, במהלך השנתיים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז.
הערות:עודכן בנספח 7 במכרז שהערבות היא 20,000 ש"ח. בעיתונות פורסם בטעות מספר אחר. הנכון הוא המופיע פה.
איש קשר:מיכאל כנה באמצעות דוא"ל:michaelka@postil.com (- טל' לבירורים בדבר קבלת הדוא"ל: 076-8875600
ענף:בטיחות; יועצים / מחקרים
טפסי המכרז: מכרז 132838 מתוקן.pdf ו  תשובות לשאלות מכרז 132838.pdf
טפסי עדכונים: פרסום 47-17 כללי בערבית.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר