שירותים בינלאומייםשירותים ומוצריםשירותים לעסקים בנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 133062 הדפס   חזור >>
נושא:

שירותי הכשרה מקצועית בתחומי ירי וקרב מגע לעובדים בחברה

תאריך הזנה:06/09/2017 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
26/09/2017
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
15,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:1. בידי המציע אישור תקף מאת משטרת ישראל להכשרת אנשי אבטחה בגופים מונחי משטרת ישראל במסגרת קורס של 8 ימים לפחות. 2. למציע מתקן ותשתיות העומדים בתקן משטרת ישראל לניהול קורס של 8 ימים ומיקום המתקן יהא במרחב הגיאוגרפי כדלקמן: חיפה בצפון, קריית-מלאכי בדרום ולטרון במזרח, כאשר בכל מתקן יש לפחות 2 חומות ירי וחומה אחת לפחות המאפשרת ביצוע אימון באמצעות נשק ארוך. 3. המציע בעל וותק מוכח של 3 שנים ב – 3 השנים האחרונות בתחום הכשרת מאבטחים, לרבות אמוני ירי, אמוני קרב מגע והדרכות מקצועיות, לגופים ציבוריים כהגדרתם בחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים , התשנ"ח-1998. 4. למציע 3 מדריכי ירי לפחות שאושרו על פי תו תקן של משטרת ישראל להעביר קורס של 8 ימים לפחות. 5. למציע 2 מדריכי קרב מגע לפחות המאושרים להעביר קורס של 8 ימים לפחות על פי תו תקן של משטרת ישראל. במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז.
הערות:שימו לב: פורסמו הבהרות (19/9/17)
איש קשר:מיכאל כנה באגף בטחון, מבצעים ושע"ח של חברת הדואר, באמצעות פקס'/מייל מס': 076-8875621 או דוא"ל: michaelka@postil.com (טל' לבירורים בדבר קבלת הפקס' או הדוא"ל: 076-8875600).
ענף:בטחון
טפסי המכרז: מכרז 133062.pdf ו  133062.xls
טפסי עדכונים: מענה להבהרות בנושא מכרז הכשרת עובדים.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר