שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 133662 הדפס   חזור >>
נושא:

אספקה והתקנה של במות הרמה מספריים, נייחות , עם גלילים בנתב"ג

תאריך הזנה:19/06/2017 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
11/07/2017
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
50,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:1. במהלך 10 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז סיפק והתקין המציע במת הרמה מספריים נייחת אחת לפחות עם גלילים ממונעים במשטח העליון. 2. למציע היה מחזור כספי בהיקף של 1 מיליון ש"ח (לא כולל מע"מ) לפחות, בכל אחת מן השנים 2014 ו- 2015. במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז הערה (4/7/17) סיום ההתקנה והגשת הבמות למבחני הקבלה בתוך 18 שבועות ממועד קבלת ההזמנה.
הערות:המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ל-11/7/17. פורסמו הבהרות. מיקום הבמות בנתב"ג . הערה (4/7/17) סיום ההתקנה והגשת הבמות למבחני הקבלה בתוך 18 שבועות ממועד קבלת ההזמנה.
איש קשר:מר אבי הרצפלד - מנהל מחלקת ציוד דוארי ומיון עתידי, בדוא"ל: avihr@postil.com (מס' טל' לבירורים בדבר קבלת הדוא"ל: 054-2888793).
ענף:אחסון / גניזה; מוצרי מתכת; מכונות - כללי; מעליות; נגרות /מסגרות
טפסי המכרז: מכרז 133662.pdf ו  הבהרות למכרז במות הרמה 133662.pdf
טפסי עדכונים: פרסום 24-17 בערבית.pdf  פרסום 27-17 בערבית.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר